زمان ثبت : جمعه 20 شهریور‌ماه سال 1388 در ساعت 15:05
به قلم : حجت عبدالهی
عنوان : وحید زیر تیغ جراحی

وحید کوثری خانه نشین شد

وحید کوثری تکواندو کار خوشنام وخوش تکنیک که داراری مدالهای زیادی درمسابقات استانی وکشوری درسالهای آتی کسب کرده بود درهفته قبل دربیمارستان فدارسیون پزشکی تحت عمل جراعی قرار گرفت ومینسک پای راستش را به دست جراحان سپرد به گفته دکتر جراح وحید دیگر قادر درمیادین نخواهد بود