زمان ثبت : جمعه 13 شهریور‌ماه سال 1388 در ساعت 12:56
به قلم : حجت عبدالهی
عنوان : برگزاری همایش داوری

همایش تجلیل ازداوران پیشکسوت وجوان شهرکنگان باحضور حجت السلام بحرانی بخشدار مرکزی آقای مختارزاده ریس فرهنگ ارشادو اقای حاجیانی ریس تربیت بدنی وباحضور داوران پیشکسوت وجوان درروز پنجشنبه درسالن فرهنگ ارشاد برگزار گردید.

دراین مراسم که به مجری گری ابوذر حسین پور مجری توانمد شهربرگزارگردید درابتدا محمد مباهاتیان ریس هیئت فوتبال با ارائه گزارشی مختصراز عملکرد این هیئت وکمیته داوران ازحضور داوران پیشکسوت تقدیروتشکر نمود . محمد فرهادی هم با ارائه گزارشی ازداوران وکلاسهای برگزار شده برای داوران پرداخت درپایان هم ازتمامی داوران پیشکسوت وجوان با دادن هدایای  تقدیر وتشکر شد.