زمان ثبت : یکشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1388 در ساعت 15:15
به قلم : حجت عبدالهی
عنوان : همایش

به منظور هماهنگی وپیشزفت شهرستان درامر دنیای مجازی یاهمون اینترنت همایش تحت عنوان مدیریت مجازی ورزش باهمکاری تربیت بدنی شهرستان برگزار خواهد شد ازتمامی عزیزان وکاران اینترنتی دعوت به حضور دراین همایش دارم.

جهت شرکت دراین همایش به مدیر یت این وب سایت تماس بگیرید