زمان ثبت : یکشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1388 در ساعت 17:29
به قلم : حجت عبدالهی
عنوان : وب سایت تربیت بدنی

باتوجه به صحبت های آقای حاجیانی ریاس

ت تربیت بدنی بعدازبرگزار

ی همایش مدیریت مجازی ورزش درتربیت بدنی وب سایت تربیت بدنی باهدف اطلاع رسانی راه اندازی خواهد شد این وب دارای اطلاعاتی درمورد هیئت های ورزشی واخبارهای جدید شهرستان می باشد